Nguyên Thạch

Thoảng Thu Về

Ta nghe trong gió tiếng thu về.
Thì thầm em hát khúc đam mê.
Ru lòng viễn xứ lời trầm bổng .
Gợi đêm tiễn biệt một câu thề.
Ta nghe trong gió tiếng xạc xào.
Cung ngân ai oán khúc ly tao.
Vàng rơi lác đác thu buồn lắm.
Dường như ai trổi điệu nghẹn ngào.
Chợt nghe tiềm thức gọi tiếng yêu.
Dặm ngàn ta đếm bước cô liêu.
Bên đồi dạ thảo dòng tản mạn.
Về đâu mây tím lạc muôn chiều.
Ta nghe âm vọng tiếng nàng thơ.
Buồn nơi sâu thẳm khuất sương mờ.
Tìm trong tự ngã niềm hạnh phúc.
Đêm mộng ru ta dịu đường tơ.

Nguyên Thạch

Được bạn: vdn 12.10.10 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Thoảng Thu Về"