Nguyên Thạch

Chợt nhớ

Chợt nỗi nhớ.
Ba mươi năm tình cũ.
Như thuở ban đầu,lòng ấp ủ vẫn còn đây.
Dòng đời trôi.
Mưa nắng dạn dầy.
Lắm lúc nhớ thời thơ ngây vụng dại.
Tôi thân trai,đời viễn phương hồ hải.
Em thôn nghèo,phận gái liễu tơ.
Từ dạo xa nhau,luôn dõi mắt trông chờ.
Vui kỷ niệm,những bài thơ tôi tặng.
Nơi bưng biền.
Cùng quê hương cay đắng.
Chỉ mười năm,mưa nắng cũng đủ già.
Em ví phận mình là kiếp sân ga.
Đêm đưa tiễn.
Người xa không trở lại.
Mang chí trai,miệt mài nơi quan tái.
Thương lần đi là mãi mãi nghìn trùng.
Ba mươi năm.
Ôi ba mươi năm dài nỗi nhớ nhung.

Nguyên Thạch

Được bạn: vdn 3.9.10 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Chợt nhớ"