Nguyên Thạch

Biển nhớ ngậm ngùi

Đêm ra biển nhớ ngậm ngùi.
Nắm xương sâu thẳm.
Có vui đáy mồ ?.
Biển sóng xô.
Biển sóng xô.
Xương em trinh nữ lõa lồ giá băng.
Thâm sâu có ngắm cung hằng ?.
Hay chìm ngập tối.
Lạc trăng oán hờn.
Từ đi miên viễn cô đơn.
Hiện thăm thủy thủ chập chờn dáng trinh.
Đêm nay trên chuyến hải trình.
Mây khuya chợt hiện bóng hình năm xưa.
Em tà áo trắng đong đưa.
Theo anh ấp ủ.
Tình chưa vẹn đường.
Xác xưa vùi đáy đại dương.
Chưa về Bắc Mỹ trọn đường tự do.
Ru em biển vắng điệu hò.
Xác sâu biển thẳm nằm co muôn trùng.
Từ xa.
Đàn nghẹn ngang cung.
Cung khuya trổi nhịp.
Cung chùng dây tơ.
Hoang vu gởi sóng niềm mơ.
Men say thủy thủ vật vờ cố nhân.
Phong ba.
Tôi bước đường trần.
Âm dương.
Nay thoáng cũng gần ba mươi.
Năm xưa.
Yêu mắt em cười.
Còn trong tôi mãi dáng người thiên thu.

Nguyên Thạch

Được bạn: vdn 26.7.10 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Biển nhớ ngậm ngùi"