Nguyên Thạch

Thu gầy

Bao năm xa cách.
Tôi về đây.
Niềm thương man mác dáng thu gầy.
Thu tím cả trời.
Buồn chi lạ.
Người xưa biền biệt nẻo chân mây.
Dòng đời là những chuyến ly tan.
Mây trôi lạc mất lối về ngàn.
Bỏ rừng phong ủ đầy lá úa.
Bỏ tôi.
Tình nhớ hồn đi hoang.
Người có biết không, tôi buồn lắm.
Dĩ vãng đau thương khúc niệm sầu.
Gặm nhấm tâm tư.
Tôi già úa.
Thương nhớ người xưa.
Ta mất nhau.
Bao giờ rung rủi còn gặp lại.
Thề hẹn trăm năm đến bạc đầu.
Đời vốn trầm luân trong bể khổ.
Xin đừng khơi nữa những nỗi đau.

Nguyên Thạch

Được bạn: vdn 19.7.10 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Thu gầy"