Nguyên Thạch

Cõi buồn đêm đông

Thả dấu chân hoang .
Giữa đêm đông..
Đảo chao hoang lạnh vỡ nát lòng.
Cuối phố đèn mờ huyền nhân ảnh.
Vô định .
Gót buồn lạc rừng phong.
Lê khối hồn hoang .
Biết về đâu.
Về đâu ?.
Tám hướng một bể sầu.
Về đâu ?.
Tê dại về đâu nhỉ.
Tiềm thức phủ ta vạn nỗi sầu.
Cúi gục thân run dưới cội già.
Chập chờn đêm vắng .
Ngỡ bóng ma.
Từng cơn gió rít vang thăm thẳm.
Buồn ngự trong ta .
Kiếp không nhà.
Cô đơn phiến đá lạnh ngàn năm.
Tựa chuỗi đời ta những bước thầm.
Đá hỡi .
Ngàn năm trơ nhật nguyệt.
Trăng hỡi .
Triệu năm lẽ bóng cầm.
Người hỡi .
Đông về em nơi đâu.
Ta trong giá lạnh .
Nát môi sầu.
Từng giọt máu đông thay lệ tủi.
Chắp tay cầu nguyện chút nhiệm mầu.
Còn chút hơi tàn ta vẫn đi.
Thương đau buốt lạnh .
Hỏi sá gì.
Mưa giông bạc thổi đời lữ thứ.
Nghe đâu âm vẳng .
Bể sầu bi.


Nguyên Thạch

Được bạn: vdn 29.10.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Cõi buồn đêm đông"