Nguyên Thạch

Chiếc lá thu rơi

Vàng thu rơi nhẹ chiếc lá bàng.
Ng
hồn trinh n gió đưa sang.
Ngẩn ngơ
lãng t buồn giọt đắng.
Ch
t nh tình xưa thoáng ngỡ ngàng.
 
Giọt
đắng ngậm ngùi tí tách rơi.
Giọt cà phê tư
ng giọt lệ rơi.
Hình bóng ai về trong ly
đắng.
Một thoáng miên man dạ rối b
i.
 
Nh
t chiếc bàng ghi vội vần thơ.
Thư
yêu trên lá ch đi ch.
Còn bao thu n
a ngưi miên viễn.
Vàng thu lòng nhớ viết
 bài thơ.
 
Quán v
ng chiều thu cảnh u buồn.
Ngoài hiên tí tách giọt thu tuôn.
Cô bé bên hiên
đôi mt mộng.
Xin gi
hộ tôi chng tích buồn.
 
Biền biệt bao mùa thu qua
đi.
Ch
ng thương chng nh chng nghĩ gì.
Thu nay tr
lại Cây Bàng quán.
Bé xưa thoáng ngỡ giọt trên mi.
 
Thu nay không có lá bàng rơ
i.
Để thương để nh ngưi phương tri.
Cô bé n
ăm xưa bài thơ cũ.
N
nụ yêu thầm lãng tử ơi.
 
Tôi gọi tên cô lại tính tiền.
Có gì lạ lạ
đôi mt duyên.
Ba n
ăm thu trưc thơ trên lá.
Trong cô ch
m n nỗi muộn phiền.
 
Cô s
lần đi biệt phương tri.
M
t đen đưa tiễn có giọt rơi.
Chúc anh vạn nẻo
đưng may mn.
Lá bàng... Xin gi
mãi ngưi ơi.
 
 
Nguyên Thạch

Được bạn: vdn 27.10.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Chiếc lá thu rơi"