Nguyên Thạch

Đường Tổ Quốc

Ta bưc đi gia tiêu sơ hoang dại.
Tím chiều thu
đưng quan tái rng mơ.
B
bên kia , biết ch.
Em vẫn ch
.
Cành lan tím g
i mơ .
Ta hái vội.
 
Mùa thu ơ
i.
Xin em
đng hn dỗi.
Mỗi cuộc
đi là một nỗi niềm riêng.
Ta quên
đi cơm áo gạo tiền.
L
i Tổ Quốc.
Hồn thiêng ta dấn bư
c.
 
Chuyến viễn hành phong ba xuôi ngư
c.
Cũng có khi lòng muốn
đưc về thăm.
Dìu nhau
đi vòng tay ấm.
Ánh tr
ăng rm.
Mong thỏa nh
tháng năm mòn mỏi đi.
 
Đư
ng Tổ Quốc.
Chí trai .
Lòng phơi phới.
Ngõ trùng phùng tầm tay v
i bóng tương lai.
Ta biết ta trót phận .
Làm trai.
Là chí khí .
Dẫu miệt mài sươ
ng gió.
 
Mai thanh bình.
c chân về.
L
i yêu anh ngõ.
Em thôn hiền .
Còn
đó dáng ngưi mơ.
 
Mai anh về.
Quà cư
i.
N
ng khối thơ.
Đời nhân bản vinh quang
 c chiến thng.
 
Nguyên Thạch

Được bạn: vdn 23.10.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Đường Tổ Quốc"