Nguyên Thạch

Thu về thay áo


Đông về phủ lạnh.
Những tàn phai.
Giá buốt hồn tôi những đêm dài.
Người mãi phương trời .
Xa xăm quá.
Nào dám mơ chi .
Chuyện tương lai.
 
Tím thẫm cuối thu lá ủ rơi.
Em thay áo cũ .
Để quên lời.
Thề xưa theo gót tình vạn dặm.
Niềm đau thầm gọi .
Cố nhân ơi.
 
Âm thầm lặng lẽ đếm đơn côi.
Áo thu người ấy .
Đã thay rồi.
Xa mặt cách lòng tôi nào trách.
Đường tình hai lối ngã phân đôi.
 
Trĩu bước hồn hoang rợn gió đông.
Lạnh ở ngoài kia .
Buốt cõi lòng.
Tuyết phủ .
Bạc đầu người lữ khách.

Ơ hờ.
Ừ nhỉ .
 
Người sang sông. 
  
 

Được bạn: HB 19.10.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Thu về thay áo"