Nguyên Thạch

Chân tình yêu

(Viết theo lời tâm tình chân thành tận cõi lòng của ni cô
Diệu Hạnh nhân mùa Vu Lan)
 
  

Ba mấy năm rồi.
Buổi anh đi.
Vẫn khắc như in phút phân kỳ.
Tim em tình ngự ngàn lưu luyến.
Đây dòng tâm sự đời biệt ly.
 
Giặc về thống trị cả Quê hương.
Máu cờ loang lổ  ngập phố phường
Gieo rắc đau thương.
Muôn hờn oán.
Vút cả trời cao.
Luống đoạn trường.
 
Dạo ấy anh nghèo .
Sao giúp em.
Đôi mắt nhung đen núp sau rèm.
Lần biết anh đi lần rơi lệ.
Chia lìa là chết cả đời em.
 
Ba đi tù tội mãi rừng sâu.
Ba năm.
Năm bảy .
Chẳng thấy đâu.
Xác Ba biền biệt miền sơn cước.
U buồn đất mẹ dãi đất nâu.
 
Theo Mẹ về nơi cõi hoang vu.
Vùng kinh tế mới.
Đọng ao tù.
Giao mùa gió rít nghe rờn rợn.
Dội chốn rng thiêng.
Tiếng ma tru.
 
Còn đâu áo trắng tuổi ngọc ngà.
Hoa khôi trường cũ đã vắng xa.
Ba năm nương rẫy dầm sương nắng.
Chỉ ba năm thôi.
Em đã già.
 
Hoang vắng cuộc đời chốn rừng sâu.
Thời gian oan nghiệt lắm thương đau.
Chiều thu rừng thẳm.
Em luôn khóc.
Giã biệt mẹ yêu.
Khoát áo nâu.
 
Cổng chùa.
Gió nhẹ thoảng thu sang.
Gợi mảnh hồn em vốn ủ vàng
Còn bao thu nữa.?
Em từ biệt.
Về nơi vĩnh cữu.
Cổng niết bàn.
 
Vẫn biết rằng em đã qui y.
Thiền môn thoát tục.
Bận lòng chi.
Tình dây oan trái thêm khổ lụy.
Trải mối tim yêu.
Có tội gì.
 
Một chút hương tình xin gởi anh.
Kỷ niệm tình em.
Thư xuân xanh.
Mai về cõi vng mà ấp ủ.
Mong kiếp sau.
Giấc mộng lành.
 
Chớ nghĩ rằng em muốn van xin.
Mong gởi cho anh trọn chữ tình.
Cả một đời hoa.
Em không tiếc.
Thì sá chi đâu?.
Chút nghĩa vinh.
 
Em trót sinh ra.
Phận má đào.
Mang kiếp hồng nhan.
Lắm thương đau.
Chữ yêu trinh trắng.
Tình chưa vẹn
Đá vàng.
Xin hẹn ở kiếp sau
 
Nỗi nhớ tình xưa.
Xa thật xa.
Của một nữ tu ở quê nhà.
Em nguyện gi hồn trao cõi Phật.
Yêu anh.
Em niệm A Di Đà.

 
Nguyên Thạch

Được bạn: vdn 1.10.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Chân tình yêu"