Nguyên Thạch

Nhớ thương con

Chiều hoang vng.
Ngõ hồn cha trĩu nng.
Tháng ngày dài đằng đẳng nhớ thương con.
Ôi tội tình cho la tuổi còn son.
Cha bận bịu.
Vì Nước non cách biệt.
 
Đau quặn lòng cha.
Tuổi hãy còn thơ, chắc con chưa biết.
Nghĩa thái sơn.
Dẫu biền biệt nẻo mù khơi.
Tâm tư cha như vầng sáng che đời.
Bao nồng ấm,con ơi,mầu nhiệm tỏa.
 
Lá úa lìa cành,đông sang lòng vò võ.
Nhớ về con như vầng tỏa áng thi nhân.
Nghìn trùng cách xa nhưng tim nhung nhớ thật gần.
Luôn hiện hu trong thân gầy não nuột.
 
Mỏi vó dm xa.
Ngựa hồng đứt ruột.
Cho máu mềm nung đúc cuộc đời con.
Khi lớn khôn,nhớ dành trọn nhiệt huyết tuổi son.
Đem trí tuệ,tình Nước non dâng trước.
 
Lòng đau thân gầy nhưng chân cha luôn vững bước.
Nẻo quan hà vùng sơn cước chẳng sờn phai.
Trót sinh ra con dân Việt.
Chí làm trai.
Mong đền trả tấm hình hài Mẹ nắn.
 
Dằn vặc nhớ thương trường canh cha thức trắng.
Lòng tơ vò.
Chuyện mưa nắng,chuyện Nước non...
Tâm tư cô đơn,niềm xe thắt.
Nh về con.
vòng ấm ủ măng non mềm mại.
 
Mẹ con đã tha thứ cho cha,người chồng trót kiếp trai hồ hải.
Mắt đăm chiêu con mòn mỏi ngóng bóng cha.

Mong ngày mai.
Đời nắng ấm.
Hoa Dân chủ.
Vững Sơn hà.
Mẹ và con .
Tươi nụ mĩm.
Tiễn đời cha lần khuất dạng.
 
Ghi khắc nhé sử sách mai sau.
 
Con chớ làm , người vong bản.
Nguyên Thạch

Được bạn: vdn 1.10.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Nhớ thương con"