Nguyên Thạch

Thương mùa trăng đợi

Anh đi biền biệt.
Bao mùa trăng.
Em nỗi cô liêu với cung hằng.
Mấy mùa thu nữa.
Vàng lá đổ.
Còn bao đông lạnh.
Tình cách ngăn.
Chiều tím hoàng hôn.
Da diếc buồn.
Người nơi quan tái.
Lệ có tuôn.
Sông Hương lờ lững chiều sương lạnh.
Trường sơn âm vọng Quốc sầu tuôn.
Nơi ấy đêm về.
Sương lạnh không.
Người nơi thôn cũ.
Chạnh khối lòng.
Đôi bờ non nước tình ngàn dặm.
Khối nhớ.
Khối thương.
Nỗi chờ mong.
Thương lắm anh ơi.
Hỡi chàng trai.
Ôm mối hận đau.
Gầy hình hài.
Quang Trung dục trống.
Đường Tổ Quốc.
Diên Hồng sóng dậy.
Rực tương lai.
Mai có về thăm.
Thỏa nhớ mong.
Anh niềm kiêu hãnh .
Giống Lạc Hồng.
Chí trai nợ trả.
Ngời sông núi.
Chinh nhân .
Nhớ nhé .
Lập chiến công.


Nguyên Thạch 

 

Được bạn: vdn 1.10.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Thương mùa trăng đợi"