Nguyên Thạch

Nghìn trùng


Ta về đây.
Ngát hương thu ươm mộng.
Giữa trời thu mây lộng gió ngàn phương.
Dừng bước phong ba.
Rũ áo bụi đường.
Bên thu mộng nồng dư hương tình cũ.
 

Thu dấu yêu.
Hởi mùa thu quyến rũ.
Ta yêu em tình biển ngát mênh mông.
Thơ ta về cùng thơ em duyên sánh vợ chồng.
Hai một nửa buột tơ hồng se phận.
 
Vết ngựa hoang hơn cả nửa đời tình ta lận đận.
Em hoang đường giao cảm  lạc mông lung.
Tiếng vọng con tim.
Khi ẩn.
Lúc hiện.
Chập chùng.
Bao chán ngán.

Đường tình,ai chung lối ?.
 
À em ơi.
Cứ thả hồn đi .
Chớ vội.
Rồi một ngày cũng chung lối tình thơ.
Ngõ yêu đương.
Ai biết.
Chữ ngờ.
Đời bỗng chốc hòa thơ tim mở rộng.
 
Bụi đường xa nẻo ta về hoang bóng.
Thu nỗi niềm trông ngóng vết lãng du.
Chất ngất cô liêu?.
Nhỏ hởi mùa thu.
Sầu phiến đá cho dù trăm năm đợi.
 

 

 

Được bạn: HB 02.09.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Nghìn trùng"