Nguyên Thạch

Mỗi Độ Tháng Tư Về

Tháng Tư.
Ra chợ mua bông.

Một bó cho chồng một bó cho cha.

Đường bay gãy gánh sơn hà.

Áo người thiếu phụ viền tà đợi trông.

 
Tháng Tư.

Gánh lúa ra đồng,

Một gánh thay chồng một gánh nuôi con.

Chồng tôi nợ trả Nước non.

Thay chồng nuôi một đàn con ngoan hiền.

 
Tháng Tư.

Viếng lại Tây nguyên.

Mồ xưa đất lạnh.

Tình duyên vẫn nồng,

Buôn mê đêm ở với chồng.

Hai phương cách biệt nhưng lòng còn nhau.

 
Tháng Tư.

Hoa bưởi hương cau.

Trầu duyên em ướp tình vào thiên thu.

 
Cao nguyên mây thấp sương mù.

Tháng Tư đượm nét ngục tù xót xa.

Tháng Tư.

Tang phủ quê nhà.

Tháng Tư một mối Sơn Hà đau thương.

Tháng Tư Việt Nam.

 
Nguyên Thạch

Được bạn: vdn 5.4.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Mỗi Độ Tháng Tư Về"