Nguyên Thạch

Xin trả lại em.

Xin trả lại em.
Mối tình nồng.
Tôi về tìm lại dấu hư không.
Chôn vết tim đau.
Vào miên viễn.
Gỡ rối khăn tang mái tóc bồng.
 
Thuyền xa lối cũ.
Nhớ bến không?.
Hay giả vờ vui sánh bên chồng?.
Ánh mắt có tìm?.
Người tình lỡ.
Thầm gởi lại ai trọn nỗi lòng.
 
Xin trả lại em.
Những ước mơ.
Tim héo anh cài kỹ hương thơ.
Mai nhỡ lạc về.
Đường tình cũ.
Dậy khối nhớ thương dệt đường tơ. 

Thôi nhé từ đây.
Hết hẹn hò.
Trả hết cho người những đắn đo.
Rồi cũng quên đi khi nhung lụa.
Vui cảnh giàu sang trọn ấm no.
 
Giã biệt người ơi.
Gót lang thang.
Một khối tình thơ.
Trĩu vai mang.
Từ đây nhung nhớ.
Hồn tím ngất.
Là khúc từ ly.
Dặm bước ngàn.
Nguyên Thạch

Được bạn: vdn 30.3.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Xin trả lại em."