Nguyên Thạch

Mối tình buồn - 2

Hoang vu một cõi về.
Lòng se thắt não nề.
Đường xa lần dấu hỏi.
Xưa-Cô đã rời quê.
 
Lời kể của người anh.
Trong một đêm trăng thanh.
Người ta còng cô lại.
Đi tù-tội đấu tranh !.
 
Mồ hoang chốn rừng sâu.
Loang lổ nắm đất nâu.
Nghìn thu cô an nghỉ.
Hay vật vờ lệ ngâu ?.

 
Mộ huyệt đất không sâu.
Chiếc áo tù bạc nâu.
Áo quan lần mặc cuối.
Hồn vất vưỡng về đâu?.
Tôi trở lại cuối thu.
Rừng hoang ủ sương mù.
Vạc kêu sương rờn rợn.
Vang vọng tiếng hờn tru.
 
Lệ rơi tiếng suối reo.
Trăng lưỡi liềm hắt hiu.
Vàng thu rơi theo gió.
Xót xa nỗi niềm yêu.
 
Muôn côn trùng nỉ non.
Đơn lẻ nấm mồ con.
Cùng em lời tâm sự.
Nguyện theo dấu bước son.
Mong em yên giấc ngủ.
Tìm cõi mộng thiên thu.
Mai này anh mỏi bước.
Về đây với lời ru.
 
Nguyên Thạch

Được bạn: vdn 30.3.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Mối tình buồn - 2"