Nguyên Thạch

Mối tình buồn


Một đêm thu tôi về.
Tìm thoảng hương tóc thề.
Trăng cô liêu đơn độc.
Lữ khách hồn tái tê.
 

Chiều buông nẻo đường quê.
Lất phất áng trăng thề.
Còn đâu cô thôn nữ.
Biền biệt dặm sơn khê.
 
Cô thôn nữ yêu ơi.
Mái huyền còn lả lơi ?.
Môi cô còn thắm đọng ?.
Hay héo theo dòng đời ?.
 
Hôm xưa cũng nơi này.
Tôi cô uống trăng say.
Qua cuộc đời dâu bể.
Lạc nhau rồi mắt cay.
 
Bao năm tôi đợi mong.
Trong cô còn nhớ không ?!
Trăng thề soi hồ thắm.
Rọi mối tình trắng trong.
 
Bao năm vắng xa nhà.
Tình còn đó hay xa ?.
Nghìn trùng cơn sóng vỗ.
Chất chồng nỗi xót sa.
 
Đêm nay ánh trăng rằm.
Người lữ thứ âm thầm.
Bóng mờ vào hoang dại.
Tan vỡ chuyện trăm năm.
 
Ánh tà vài sợi rơi.
Đêm độc hành chơi vơi.
Bước phong trần viễn xứ.
Có thấu chăng người ơi ?. 
 


Nguyên Thạch

Được bạn: vdn 22.3.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Mối tình buồn"