Nguyên Thạch

Tình theo con nước

Dòng đời.
Rẽ ngã đôi tim
Tổ xa thăm thẳm.
Cánh chim trễ chiều.
Em đi lắm kẻ nâng niu.
Ta về cuối phố đìu hiu nỗi buồn.
Buồn che áo mỏng.
Mưa tuôn.
Mưa rừng chớp bể.
Chim muôn lạc bầy
Người ơi phương ấy nào hay.
Dấu đời phiêu bạt.
Rức ray nỗi niềm.
Ðèn mờ phố vắng lặng im.
Có người lữ thứ.
Nhịp tim hao gầy.
Khối thương khối nhớ.
Đong đầy.
Hương đêm chớm nhớ.
Hương ngày nở mong.
Thương em.
Tháng ðợi ngày trông.
Xót sa ðưa tiễn tuổi hồng qua đi.
Trót thân.
Làm kiếp chim di.
Ngày gần thoáng vụt.
Ngày ði dài dần.
Não nề tim héo tiễn chân.
Dẫu sao "sỏi đá cũng cần có nhau".*
Biệt ly.
Hỏi mấy thương đau!.
Tận trong tiềm thức dạt dào niềm thương.
Thuyền ðời.
Chở nặng vấn vươn.
Ngược dòng cố đến hồ tương ghé bờ.
Tình chung ta cố đi chờ.
Quê hương rạng rỡ.
Tình thơ lời nồng.
Chung xây duyên ấm v chồng.
Hoà trong tình Nước.
Đời hồng Tự do. 

Nguyên Thạch.
Mùa chiến đấu.
 
* Lời Trịnh công Sơn

Được bạn: vdn 3.5.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tình theo con nước"