Nguyên Thạch

Thu trong mắt ai

Chợt thấy tình thu trong mắt ai.
U uẩn trầm tư lệ ngấn dài.
Dường như trong áng thu buồn đó.
Đượm nỗi tình sầu chuyện tương lai.
Thôi nhé mùa thu.
Lỡ làng rồi.
Thuyền tình bão tố.
Vỡ thành đôi.
Nửa cánh bọt bèo theo cơn lốc.
Nửa cánh vật vờ cuối dòng trôi.
Ừ vậy đi thu.
Đến làm chi.
Lưu luyến thêm thôi.
Chẳng được gì.
Lòng thu khép kín.
Rơi từng lá.
Ngậm ngùi đưa tiễn.
Một người đi...

Nguyên Thạch.

Được bạn: vdn 18.3.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Thu trong mắt ai"