Nguyên Thạch

Mưa nửa đêm

Mưa đêm tí tách hiên nhà.
Giật mình tr giấc.
Tưởng là năm xưa.
Nh xưa.
Trời cũng đổ mưa.
Áo Anh che vội cho vừa lòng em.
S rằng.
Áo mỏng người xem.
Áo dài.
Chẳng đủ che em với đời.
Chuyện tình mười tám.
Duyên ơi.
Ba mươi năm thoảng tuổi đời chất cao.
Ba mươi năm.
Cách xa nhau.
Bây gi hội ngộ.
Lòng đau chín lòng.
Anh đi.
Mang chí tang bồng.
Em mười năm đợi.
Lấy chồng có con.
Yêu em.
Khi ấy tình son.
Hồng nhan gi đã héo hon phận mình.
Đêm mưa
Em khóc duyên tình.
Nh lần mưa ấy đôi mình yêu nhau...
Gi mưa.
Khơi nỗi niềm đau.
Mưa ơi.
Đừng gợi tình vào cố nhân.
 

Nguyên Thạch

Được bạn: vdn 18.3.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Mưa nửa đêm"