CHINH PHỤC MẶT TRĂNG

Đạo diễn: Todd Douglas Miller
Diễn Viên Chính: Buzz Aldrin , Michael Collins , Neil Armstrong

50 năm chinh phục Mặt trăng, cuộc đổ bộ của các phi hành gia tàu Apollo 11 ngày ấy đến giờ vẫn là huyền thoại. Phi hành gia Neil Armstrong cắm lá cờ Mỹ lên bề mặt Mặt trăng, ghi dấu chân đầu tiên lên đó.

 


Nguồn: Tvhay.org
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 17 tháng 11 năm 2020

Bình luận về Phim "CHINH PHỤC MẶT TRĂNG"