KHÁM PHÁ VŨ TRỤ

Tập 1
Đạo diễn: BBC
Diễn Viên Chính: Alex Filippenko , Erik Thompson , Laura Danly

Khám Phá Vũ Trụ là bộ phim truyền hình phim tài liệu tìm hiểu những vấn đề khoa học xoay quanh vũ trụ (Big Bang, Mặt trời, các hành tinh, lỗ đen, thiên hà khác, Astrobiology…) bằng công nghệ đồ họa máy tính CGI mới nhất, các dữ liệu cùng các cuộc phỏng vấn với những chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực vũ trụ học, thiên văn học, và vật lý thiên văn.


Nguồn: BBC
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 18 tháng 3 năm 2019

Bình luận về Phim "KHÁM PHÁ VŨ TRỤ"