Chinh Phục Mặt Trăng - Apollo 11

Đạo diễn: Todd Douglas Miller
Diễn Viên Chính: Michael Collins , Neil Armstrong , Buzz Aldrin

50 năm chinh phục Mặt trăng, cuộc đổ bộ của các phi hành gia tàu Apollo 11 ngày ấy đến giờ vẫn là huyền thoại. Phi hành gia Neil Armstrong cắm lá cờ Mỹ lên bề mặt Mặt trăng, ghi dấu chân đầu tiên lên đó.


Nguồn: Tvhay.org
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 20 tháng 5 năm 2021

Bình luận về Phim "Chinh Phục Mặt Trăng - Apollo 11"