THẾ GIỚI BÍ ẨN CỦA CÁ MẬP

Tập 1
Đạo diễn: BBC
Diễn Viên Chính: Andrea Marshall , Paul McGann , Peter Drost

Loạt phim được thực hiện trên phạm vi rộng này ghi lại cuộc sống bí mật của cá mập từ Bắc Cực đến vùng nhiệt đới, tiết lộ sự đa dạng và xã hội tuyệt vời của chúng.


Nguồn: Tvhay.org
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 18 tháng 11 năm 2020

Bình luận về Phim "THẾ GIỚI BÍ ẨN CỦA CÁ MẬP"