BÔNG HOA RỪNG SÁC

Đạo diễn: Trần Phương và Hoáng Tích Chỉ
Diễn Viên Chính: Lê Tuấn Anh , Võ Sông Hương , Quyền Linh , Lê Quang Thanh Tâm , Hoài An , Trần Quốc Phương , Bắc Sơn

Kịch bản: Hoàng Tích Chỉ.
Nguồn: Lê Quang Thanh Tâm
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 27 tháng 10 năm 2015

Bình luận về Phim "BÔNG HOA RỪNG SÁC"