NHIỆM VỤ CẤP BÁCH: ĐƯỜI ƯƠI – TRƯỚC NGUY CƠ TUYỆT CHỦNG

Đạo diễn: Tim Laman
Diễn Viên Chính: Dan Nachtrab

Tên của chúng có nghĩa là “Người của rừng già”. Chúng được xem là họ hàng gần gũi nhất với chúng ta. Tuy nhiên, với con người, loài đười ươi vẫn còn là một bí ẩn. Chúng sinh sống trên cao, nơi vòm rừng tách biệt thuộc Borneo và Sumatra. Nhưng giờ đây, trước sự phá hủy rừng và nạn săn trộm ngày một tăng cao, loài đười ươi đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng.


Nguồn: National Geographic
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 18 tháng 3 năm 2019

Bình luận về Phim "NHIỆM VỤ CẤP BÁCH: ĐƯỜI ƯƠI – TRƯỚC NGUY CƠ TUYỆT CHỦNG"