Vũ Thương Giang

HÀ NAM –NAM ĐỊNH QUÊ MÌNH.
( Viết tặng bạn bè Nam Định ,Hà Nam)


Hà Nam ,Nam Định quê mình ,
Vùng  đất nhân kiệt  ,địa linh anh hào .
Tú Xương , Nguyễn Khuyến , Nam Cao
Người con núi Đọi ,sông Đào  yêu thương .
 
Đây Thành Nam –Phủ Thiên Trường
Lẫy lừng hiển hách triều vương nhà  Trần
Kia Phủ Lý, bến Phù Vân .
Làng hoa khoe sắc ngỡ Xuân bốn mùa .
 
Câu chèo tâm thức vọng khua .
Điệu Văn da diết ,nhớ chùa Vọng Cung .
Bát Cảnh  Sơn ,cõi tiên bồng .
Níu lòng lữ khách ,đến không muốn về  .
 
Nơi đây  mảnh đất trăm nghề
Đúc đồng , chạm khắc  ,mây tre,sơn mài…
Thêu ren ,dệt lụa , khảm trai .
Tự hào gái đảm ,trai tài quê tôi .
 
Đông A hào khí ngút trời
Bồ Đề tíếng trống ngàn đời còn vang  .
Tiếng thoi dệt vải nhịp nhàng .
Và hương lúa chín mênh mang trên đồng .
 
Ngày Xuân trẩy Hội đền   Đông .
Đền Trần khai ấn cờ giong ,trống rền.
Chợ Viềng chỉ mở một phiên
Mua may bán rủi ,cầu  duyên ,cầu tài .
 
Bến Đò Quan mỗi sớm mai .
Câu hò da diết  cho ai phải lòng .
Chợ Bầu, vấp ánh mắt trong .
Yêu thành phố ngã ba sông hiền hòa .
 
Sông Châu vẫn đỏ phù sa ,
Sông Đáy ,sông Nhuệ , thuyền phà đậu neo .
Thương  quê nhớ thuở đói nghèo.
Đồng Chiêm mùa lũ óc eo tiếng gà .
 
Nửa đời  phiêu bạt xứ xa .
Mưu sinh đất khách  nhớ nhà khôn nguôi .
Dẫu đi góc bể chân trời .
Quê hương  là Mẹ ,suốt đời  nhớ thương.
Kiev 24/12/2016


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 16 tháng 5 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "HÀ NAM –NAM ĐỊNH QUÊ MÌNH."