Nhạc Sĩ:
Trình Bày:
Hương Thủy
Ca Dao

Dân Ca - Tình yêu


 


mỗi đêm, mỗi thắm đèn trời
cầu cho cha mẹ, sống đời với con
còn cha, còn mẹ thì hơn
khg cha khg mẹ như đờn đứt dây
đờn đứt dây còn xoay còn nối
cha mẹ mất rồi
con chịu mồ côi
mồ côi khổ lắm ai ơi
đói cơm không ai biết
lở lời không ai phân
Chiều chiều nhớ mẹ ta xưa
miệng nhai cơm bún lưỡi lừa cá xương
mẹ già như chuối ba hương
như xôi nếp một

như đường mía lau

Nguồn: vnthuquan
Người đăng: CMS
Vào ngày 30 tháng 10 năm 2007

Bình luận về bản nhạc "Ca Dao"