Nhạc Sĩ:
Hàn Châu
Trình Bày:
Hương Thủy
Về Quê Ngoại

Cổ Nhạc - Quê Hương

Dòng sông này chảy giữa lòng tôi. Như con sóng nôn nao thương về quê ngoại. lâu quá không về nên ngoại buồn ngoại lẫy. nặng gánh gia đình nên bỏ ngoại phải không con.


Tội cho con lắm ngoại ơi !con nào dám đâu nghĩ vậy. Mẹ con sanh con ra là thân con gái nên tính nết trầm ngâm nhưng nội ngoại con vẫn thương đồng . Ai nói cháu ngoại thì xa cháu nội thì gần chứ con thì vẫn một lòng thương ngoại dẫu nhà ngoại nghèo xiêu dẹo ở ven sông. bờ kinh thạnh lợi mùa này mưa gió trượt trơn đường về ngoại sáng đi chiều tới.công việc bên chồng con phải đảm đương nên lâu về thăm để ngoại buồn ngoại nhớ.


Ngoại ơi con là đứa cháu mồ côi mà ngoại nuôi con khôn lớn, từ buổi lên năm lên bảy tuổi đầu. ngoại từng kể cho con nghe, cha mẹ con đã sớm qua đời, khi nghe hay tin ngoại ôm con ngoại vào lòng ngoại khóc.vì ngoại biết rằng cháu của ngoại sớm mồ côi . trong một ngày mà đau thương trùm phủ lấy đau thương, ngoại xé góc vải thô trích lên đầu con hai vành khăn trắng từ đó ngoại cưng ngoại yêu đứa cháu mồ côi của ngoại con nhớtrong lòng con dễ gì quên


Con lớn khôn ngoại dựng vợ gã chồng. lễ vu qui ngoại mừng ra nước mắt.đò thạnh lợi đưa dâu về bến lúc.Con thẫn thờ nhìn ngoại đứng nhìn theo.Ngoại tiển con ta bến đò theo chồng xây hạnh phúc, bỏ ngoại một thân đứng khóc cho con buồn... vậy mà ba tháng nữa năm con chưa về thăm ngoại một lần. thương là thương ngoại tuôi già lụm cụm như thân cò lặn lội ruộng đồng khuya.lúc ra cầu ao ngoại nhớ thương con. khi qua ruộng bờ mương cũng nhớ. thương cháu lấy chồng xa có trái bần chua ngoại cũng gời về là ngoại muốn cho con đỡ nhớ quê nhà
ngoại ơi dòng sông này gắng bó ca đời con bởi bóng nước in sâu bóng hình của ngoại bởi miền đất dau thương quê hương thạnh lợi bao nhiêu năm rồi vẫn nhân nghĩa sáng lòng con bao nhiêu năm rồi vẫn nhân nghĩa sáng lòng con lòng thanh bạch trọn đời không thay đổi thì nhơn vô tử hà sanh thảo hà thảo vô căn mai đây rồi ngoại giá trăm tuổi để lại trong con mật nổi nhớ trong đời. Ngoại già ở túp liều tranh lâu chưa thăm viếng chưa đành dạ con .nay về thăm ngoại ven sông rung rung rậy trúc ngoại ôm con ngậm ngùi

Nguồn: Youtube
Người đăng: Mọt Sách
Ghi lời : Ct.Ly
Vào ngày 5 tháng 1 năm 2006

Bình luận về bản nhạc "Về Quê Ngoại"