Nhạc Sĩ:
Chưa biết
Trình Bày:
Quang Lý
Lời Ru Của Mẹ

Tân Nhạc - Đấng Sinh Thành

Đi về nơi đâu... Dẫu về nơi đâu
Trồng cây bông cau, trồng rặng trăm bầu...
Trồng cau cho mẹ, lại trồng dừa cho em...
Bông hoa cau rũ.... đong đưa bên thềm
Mặt trời lóng lánh. Trăng vàng soi bóng...
Câu ru của mẹ thì thầm êm êm....
Câu ru của mẹ vẫn dìu dặt đêm đêm...
Ơ...ờ...ơ... Ơ...ớ...ơ...ờ...
Dẫu ở hai đầu tháp tùng cơn mưa nắng,
Giọng lẫn "ầu ơ" trung bình của mẹ...
Chiếc võng đây, hai chiếc võng dừa...
Ví dầu mẹ ru ( 2 lần)
Bao năm mặt đất giờ còn nhiều thương đau
Bao năm con sông bên lỡ, bên bồi...
Lời mẹ hát ru con.... là lời nhân ái...
Lời mẹ hát ru con.... rì rầm sóng vỗ...
Con lên đường Vân Hà uống ngụm nước suối rừng.
Mẹ vẫn hát ru con... thương quê hương nội....
Con về Cà Mau mà đốt đồng gieo lúa.
Mẹ vẫn hát ru con câu hát:
"Ngát hương sen, hương trà...."
Đi về nơi đâu... Dẫu về nơi đâu.
Trồng cây bông lau, trồng rặng trăm bầu...
Trồng cau cho mẹ, lại trồng dừa cho em...
Bông hoa cau rũ.... đong đưa bên thềm.
Mặt trời lóng lánh. Trăng vàng soi bóng...
Câu ru của mẹ thì thầm êm êm....
Câu ru của mẹ vẫn dìu dặt đêm đêm...
Mẹ Việt Nam ơi! Vọng lời ru đất nước...
Mẹ Việt Nam ơi! Vọng lời ru......quê......hương!

Nguồn: VG
Lời nhạc: ThanhVien
Người đăng: Thành viên VNTQ
Vào ngày 24 tháng 6 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Lời Ru Của Mẹ"