Nhạc Sĩ:
Chưa biết?
Trình Bày:
Thùy Trang, Lâm Minh
Cô Nàng Thôn Quê

Tân Nhạc - Quê Hương
Thơ Lời: Đỗ Trung Quân
Tôi cô nàng thôn quê
Lên phố rất là ngây thơ
Anh trông thật khôi ngô
Dâng phố khó gần guitar
Tôi cô nàng thôn quê
Lên phố rất nai tơ
Nên đem lòng yêu ai
Vẫn không nói được lời tình
Ơ à ơi em hát em hò
Cho anh yêu ruộng đồng
Cho anh yêu dòng sông
Cho anh yêu lũy tre làng xanh thắm
Ơ à ơi em hát em hò
Cho anh yêu loài hoa dại
Cho anh yêu người dân quê
Cho anh yêu mến em rồi theo em về

Nguồn: VG
Người đăng: Mọt Sách
Vào ngày 14 tháng 5 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Cô Nàng Thôn Quê"