Bạch Vân Nam

CON SUỐI

***
đêm nghe suối chảy rì rào
đường xa tìm đến nơi nào suối ơi!
nhọc nhằn xuống biển dạo chơi
hay là về đó nhe lời mẹ ru?
buồn chăng vượt núi hoang vu?
gập ghềnh, lổm chổm, ao tù, khúc quanh
cây chờ tưới nước lá xanh
nào ai đuổi bắt lau nhanh xuống ghềnh
xuồng câu trên bến dập dềnh
thả trôi theo nước lềnh đềnh tháng năm
nhớ nhà vội vã về thăm
mẹ già ở chốn xa xăm đợi chờ
trăng sáng rồi đến trăng mờ
biển xanh dậy sóng xô bờ hát vang
đứa con ngày trước lạc đàn
hoá thành dòng suối ngọt mang trong mình
gặp nhau suối - biển tâm tình
dưới trời tôi đứng lặng thinh trông về
 
***
2007 
  

Được bạn: HB 30.01.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "CON SUỐI"