Bạch Vân Nam

SINH NHẬT NHỚ MẸ

Nhìn mây che nắng xa xa
Lòng tôi nhớ mẹ quê nhà biết bao
Thời gian nhuộm tóc trắng phau
Còn đâu sợi tóc năm nào màu đen
Mưa về tưới đất bao phen
Mấy lần mẹ thức đốt đèn tìm chăn
Vì nghèo phải kiếm cái ăn
Đâu khi nghĩ đến vết hằn trên mi
Từng thằng con lớn ra đi
Mẹ quê thương nhớ mỗi khi xuân về
Đêm nay không ánh trăng thề
Đèn dầu tôi thấy mẹ kề bên tôi


 *******
  2007
Bạch Vân Nam
 

Được bạn: vdn 29.1.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "SINH NHẬT NHỚ MẸ"