Bạch Vân Nam

Dòng Đời Như Nước Chảy

Ta cảm thấy cuộc đời ngắn ngủi
Con xa cha thương nhớ bùi ngùi
Tóc xanh màu cha lại ra đi
Thương mẹ yếu đêm buồn thui thủi

***
Mất mát ấy làm ta chết đuối
Ghìm trong lòng chiếm hết niềm vui
Nghĩ bân vơ bao chuyện xa vời
Nhìn người khác vui vầy thân tủi

***
Cha đâu đó mẹ còn thức trắng
Ngước lên trời đón ánh sao băng
Nhìn thấy cha cũng khóc cũng sầu
Duyên đã hết thành sao toả sáng

***
Hãy quên khóc, quên ngày, quên tháng
Cứ sống đi ánh nắng chói chang
Bầu trời kia nơi ngự mây ngàn
Người được mất ý trời khó đoán

***
2006
Bạch Vân Nam

Được bạn: vd - 23.1.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Dòng Đời Như Nước Chảy"