Bạch Vân Nam

Nếu

Nếu có kiếp sau!
Tôi sẽ hoá thành cây lúa
Cho người sau vơi hết khổ đau
Cho người sau không đứng nghẹn ngào
Nhìn hạnh phúc của người tôi khóc
*
Nếu có kiếp sau !
Tôi sẽ hoá thành dòng suối
Tưới mát cánh đồng quê hương tôi
Cho bọn trẻ sớm chiều tắm rọi
Nhìn hàng tre hạnh phúc trong lòng
*
Nếu có kiếp sau !
Tôi sẽ hoá thành biển cả
Đưa con tàu vượt biển bao la
Không sóng gió không còn bão táp
Cá đầy khoan sẽ chở thuyền về
*
Nếu có khiếp sau !
Tôi không hoá thành tôi nữa
kiếp con người mạnh được yếu thua
Xem người ta là một trò đùa
Người nghèo khổ suốt đời lam lũ

***
2006
Bạch Vân Nam

Được bạn: vdn đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Nếu"