Bạch Vân Nam

Yêu Em Mùa Gặt Lúa


Tôi đi lúa gặt chưa xong
Ngày về em đã theo chồng nơi nao
Tơ duyên mở lối khi nào
Để con bướm lạ bay vào vườn hoa
Mang đi trong trắng ngọc ngà
Cho tôi đứng ngóng xót xa trong lòng
Lặng nhìn con nước lớn ròng
Mờ mờ tôi thấy bóng hồng năm xưa
Say mèm ru giấc ngủ trưa
Trút đi nhung nhớ tình chưa chớm nồng
Thuyền yêu thả dóc xuôi dòng
Người xưa đã có đèo bồng uổn công


***

2006

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Yêu Em Mùa Gặt Lúa"