Bạch Vân Nam

TẤM MƯA TRÊN SÔNG HÀM LUÔNG

Bao năm xa vắng nhớ con sông
Một mình chân đất lội theo dòng
Ngòai xa mưa lớn dần kéo đến
Tôi ngắm mây trời giữa từng không
Trắng xóa bốn bề con nước lên
Vang vang trong gió tiếng nhạc rền
Có chiếc xuồng câu đà mặt nước
Bơi suôi dòng nước sóng dập dềnh
Chân mây khuất dạng dưới sương mù
Bầu trời tối mịt gió vi vu
Trên cao giọt nước vèo tới tắp
Làm đê trơn ướt đứng trơn lù
Bóng nước vui đùa bến sông xưa
Gặp người bạn cũ sóng lưa thưa
Trên sông tôi trở thành nhỏ bé
Trầm xuống dưới dòng lắng nghe mưa

2006
Bạch Vân Nam

Được bạn: vdn đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "TẤM MƯA TRÊN SÔNG HÀM LUÔNG"