Bạch Vân Nam

TIẾNG SẤM LÒNG

Tôi đứng lặng yên tự khi nào
Quay về thôn xóm chuyện xôn xao
Người yêu năm cũ nay xuất giá
Mượn chút men nồng lấp nỗi đau
Em về bên ấy giàu sang lắm
Biết đến bao giờ anh ghé thăm
Vườn yêu năm trước nay còn đó
Giờ ai đưa đón bóng trăng rằm
Không biết ngày mai sẽ ra sao
Cuộc đời trôi nổi sẽ qua mau
Nghèo hèn phú quý nào ai biết
Buồn thân tôi hát lệ tuôn trào
In bóng mình ta giữa đất trời
Tình đầu in dấu khó mà vơi
Lê chân nặng bước trên đường vắng
Lặng lẽ đêm thâu ngẫm chuyện đời.
Sau ba ngày
Tình sầu nay chưa giải
Đêm nay uống cho say
Ngày mai vẫn là ngày
Còn em thì không phải...
07/04/2002
Bạch Vân Nam

Được bạn: vdn đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "TIẾNG SẤM LÒNG"