Bâng Nguyệt

HẠNH NGỘ SẼ.. CÀNG XA.


Lại viết bài thơ mới
Cho Người đã.. Rất xưa
Hẹn hò dưng đành lỡ
Cuộc hội ngộ thành thừa?!

Vẫy tay chào năm đó,
Là tan như hạt mưa
Đừng hoài mong gì nữa
Nhớ nhung thế thôi vừa,

Chỉ là như Cổ tích
Thế giới ảo thôi mà
Hai phương trời đối nghịch
Hạnh ngộ là sự xa.

Hạnh ngộ của chúng ta
Chắc là điều thừa thải,
Thôi, anh đừng quá ngại,
Em hiểu, ngày đã qua.

BN. 27012018


 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 15 tháng 9 năm 2018

Bình luận về Bài thơ "HẠNH NGỘ SẼ.. CÀNG XA."