Đỗ Hồng

Rồi Mai NhéRồi mai nhé đưa em về quê mẹ
Nhìn sao tàn rơi rụng sớm tinh sương
Nắng vàng lên rực rỡ mọi con đường
Cửa tù ngục mở toang chào ngày mới
 
Rồi mai nhé triệu bàn chân thế giới
Bước tự do rung chuyển khắp địa cầu
Về non sông ta làm lại từ đầu
Như thuở trước Văn Lang xây dựng nước
 
Rồi mai nhé đường Bắc Nam xuôi ngược
Đi trong chiều bờ đê lúa trổ bông
Lên cao nguyên chờ đón mặt trời hồng
Về sông nhỏ con đò ngang mong đợi
 
Rồi mai nhé mùi hương cau phơi phới
Lá trầu không xanh thắm kết duyên đời
Thuyền trăng đầy từng câu hát buông lơi
Vang vọng mãi hồn thiên thu sóng nước
 
Rồi mai nhé mặt trời treo phía trước
Đường Việt Nam dâng hào khí ngút ngàn
Trên hoang tàn ta xây lại vinh quang
Một đất nước chan hòa tình dân tộc


Đỗ Hồng


 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 24 tháng 12 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "Rồi Mai Nhé"