Xuân Mai

CHÌM TRONG BÃO TỐEm biết không quê mình bão tố
Ruộng đồng xanh giờ đã tan hoang
Đường phố xưa ngập tràn nước lũ
Từng đêm buồn tiếng nấc than van
 
Em biết không quê mình bão tố
Người còn không? Hay khóc ly tan!
Ngồi trắng đêm người người cúi mặt
Trời mưa dầm phủ xuống màu tang
 
Em biết không quê mình bão tố
Rừng không ngăn được lũ hung tàn
Rừng đã không còn đường trở lại
Rừng bây giờ vắng tiếng chim ngoan
 
Em biết không quê mình bão tố
Từng ngày qua càn quét thôn làng
Người chết trôi, người ngồi khóc hận
Người không còn nước mắt kêu than…
 
Xuân Mai
 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 14 tháng 11 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "CHÌM TRONG BÃO TỐ"