Trần Văn Sơn

Đường Trúc Thư Trang


 ( Thiết Trượng - Lê Hùng - Cung Tích Biền - Trần văn Sơn )


 


Ngoài bảy mươi ngửa mặt nhìn trời
Chỏng đầu nhìn đất trắng tay phơi
Nhân sinh thất thập chưa tri mệnh
Nên vẫn loay hoay cái  sự  đời

 
Cũng muốn Buông nhưng phải nhận vào
Xả lại càng thêm vạn nỗi đau
Buông Xả chẳng qua mình  tự dối
Thánh Thần còn  phân  chỗ Trước  Sau

 
Biết thế mỗi ngày ta hít thở
Tập làm quen tâm sự cỏ cây
Tập làm khất sĩ  đi  chân đất

Bình bát không cơm bụng vẫn đầy

 

Đôi khi thử đóng vai homeless
Diễn trò hề giữa phố  Bolsa
Thiên hạ hàng trăm ngàn tu sĩ
Chỉ một người thành Phật Thích Ca
 

Ông bạn nhà bên mời  ly rượu
Uống lai rai luận cổ suy kim
Ngu Công bạc tóc  còn  xẻ núi
Sá  gì ta mới ngoại thất tuần


Tự hỏi lòng  mình Về hay  Ở
Đất lành chim đậu  có đâu hơn
Về chốn hỗn mang Người và Thú
Đâu đâu cũng thấy bóng oan hồn

 
Nhưng ta vẫn ấp ủ niềm tin
Âm đức tiền nhân chuyển khí thần
Chớp mắt đổi thay thời quỉ loạn
Giang sơn gấm vóc khách dừng chân

 
Lạ Quen Mới Cũ  giòng  máu  đỏ
Đường Trúc Thư Trang mở cửa Mời
Đông Bắc Tây Nam về đầy  đủ
Mừng  nhau  Thất thập  cổ lai hyTrần Văn Sơn

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 30 tháng 10 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "Đường Trúc Thư Trang"