Khánh Chân

Hương đêmNửa mảnh trăng vàng soi bóng sông
Trời đêm lành lạnh buốt se lòng
Thu qua đã mấy mùa lá đổ
Nhớ cũng muôn chiều nhuộm bão giông
Mộng nỡ xa rời câu ước hẹn
Tình sao quên lãng dáng thơ hồng
Trên cao lấp lánh vì tinh tú
Như ánh mắt dìu chốn huyển không.
KC


 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 8 tháng 7 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "Hương đêm"