Lê Phú Hải

ĐIỆU BUỒN TRÁNG SĨ
Nhã nhạc ngân lên từ mắt lệ
Thôi rồi cánh phượng đã về xa
Hiu hắt lòng ai chiều bóng xế
Lạc loài câu hát giọng ngân nga

Cúi xuống nghe rên từng uẩn khúc
Thương hồn tráng sĩ điệu buồn vương
Gió thổi bên kia bờ nhẫn nhục
Mất rồi một chính sử bi thương

Trời đất mênh mang mà vẫn hẹp
Hết lời tử tế gởi cho nhau
Tay vỗ trán vuông lòng khép nép
Mai ngồi ngó lại mấy niềm đau

"Thế sự thăng trầm quân mạc vấn"*
"Thị phi thành bại chuyển đầu không"*
Đành đi cho hết đời lận đận
Trót làm con đò chẳng hoài mong

Mây bay đầu núi, mây đầu núi
Biển còn sôi sục những cuồng phong
Người xa xa lắc người lầm lủi
Kiếm gãy lâu rồi ai nhớ không?
 
Lê Phú Hải 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 10 tháng 9 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "ĐIỆU BUỒN TRÁNG SĨ"