Huyền Lâm (Phuongtim 937)

Xuân Đâu ..? 


Én đâu chẳng thấy bay vê 
Chỉ con quạ đứng tư bề tuyết vây 
Co ro cánh phủ trắng đầy
Ai xuân bên đó phương nầy vẫn đông Gió mang cái lạnh buốt lòng
Buồn ra đứng ngóng cánh đồng quạnh hiu
Áo xuân ai lượn dập dìu
Còn đây tuyết phủ mỗi chiều lạnh cămBể dâu một cuộc thăng trầm
Nghe xuân lòng lại buồn thăm thẳm buồn
Nửa đời xứ lạ tha hương
Nhìn hoa tuyếr rụng mắt vương vương sầuNhủ lòng tự hỏi xuân đâu
Mà trong ta cứ một màu cô liêu
Áo hoa xe ngựa dập dìu
Ai trong số đó ít nhiều hiểu ta ... .... 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 10 tháng 1 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Xuân Đâu ..?"