Nguyễn Khánh Chân

Chiều đông
Nếu mây có trở về bên ấy
Xin gởi chở dùm một chữ yêu
Từ dạo đó thuyền đi chẳng hẹn
Ở nơi này bến vẫn cô liêu
Bao năm nỗi nhớ theo làm bạn
Chừng ấy mùa đông giá lạnh nhiều
Nhìn chiếc lá rơi trong quạnh quẽ
Bâng khuâng gió thoảng tiếng chuông chiều

 
 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 10 tháng 1 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Chiều đông"