Nguyễn Khánh Chân
 
Mỗi ngày rơi mất một niềm tin
Thế giới quanh ta chuyện bất bình
Hơn nửa tuổi trời còn mấy nữa
Vì câu thiện ác chửa phân minh
Đêm mơ chân lý soi u muội
Ru giấc quê hương thắm nghĩa tình
Sóng biển à ơi lời mộng mị
Thì thầm tiếng Nước vọng hương linh .

 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 10 tháng 1 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Mơ"