Trọng Văn

Lặng yên 


Lặng yên, ngắm áng mây trời
Lắng tai nghe ngóng: tiếng thời gian trôi
Chặng nầy trên quãng đường đời
Nơi ta sắp tới bao người đã qua?Hành trình bất luận gần/ xa
Bước sang tàu suốt vẫn là trắng tay
Những gì vừa được hôm nay
Khi nào sẽ mất? Ngày mai hổng chừng!Bởi thế, có thể nói chung
Cần chi cố chấp và đừng tham lam
Cuối cùng về với trăm năm
Hóa thân cát bụi, âm thầm nghìn thu.
Trọng Văn- 20140818

 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 22 tháng 12 năm 2014

Bình luận về Bài thơ "Lặng yên"