Tản Đà

Hỏi GióCát đâu ai bốc tung trời ?
Sóng sông ai vỗ, cây đồi ai rung ?
Phải rằng : dì gió hay không ?
Phong tình đem thói lạ lùng trên ai ?
 
Khoái tai phong dã ?
Giống vô tình cây đá cũng lê tơi.
Gặp gió đây hỏi một đôi lời,
Ta hỏi gió quen ai mà phảng phất ?
Thử thị Đà giang phi Xích bích,
Dã vô Gia cát dữ Chu lang !
Ai cầu phong ? Mà gió tự đâu sang ?
Hay mải khách văn chương tìm kết bạn ?
Gió hỡi gió, phong trần ta đã chán :
Cánh chim bằng chín vạn những chờ mong.
Nên chăng gió cũng chiều lòng.Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 12 tháng 12 năm 2014

Bình luận về Bài thơ "Hỏi Gió"