Tản Đà

Lại SaySay sưa nghĩ cũng hư đời,
Hư thời hư vậy, say thời cứ say.
Đất say đất cũng lăn quay,
Trời say mặt cũng đỏ gay, ai cười?

Say chẳng biết phen này là mấy!
Nhìn non xanh chẳng thấy, lại là say.
Quái! Say sao say mãi thế này?
Say suốt cả đêm ngày như bất tỉnh.


Thê ngôn tuý tửu chân vô ích
Ngã dục tiêu sầu thả tự do (*)

Việc trần ai, ai tỉnh ai lo
Say túy lúy nhỏ to đều bất kể.
Trời đất nhỉ! Cái say là sướng thế!
Vợ khuyên chồng, ai dễ đã chừa ngay?
Muốn say lại cứ mà say!


1921


(*) Vợ bảo: say rượu thật vô ích. Ta muốn giải sầu nên cứ mặc sức uống

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 12 tháng 12 năm 2014

Bình luận về Bài thơ "Lại Say"