Lê Phú Hải

LÁ RỤNG VỀ ĐÂU
 
Thu vàng lá rụng về đâu 
Biển chiều con sóng vỗ mau bãi bờ 
  
Tình treo ngọn gió ơ hờ 
Người theo châu Rí châu Ô đi rồi 
Xót lòng có giọt lệ rơi 
Biển đưa chung thủy về nơi thề nguyền 
 
Sớm hôm mõi ngóng bóng thuyền 
Ai đưa son sắt An Tiêm về nhà 
Đường chiều Cố Lý còn xa 
Miền xưa vẫn có dăm ba nỗi buồn 
 
Sóng lên nước chảy về nguồn 
Dấu nằm Đồng Tử hay hồn Tiên Dung 
Người đi thiếp sẽ đi cùng 
Khát khao một kiếp tương phùng, mặc ai 
 
Để rồi khép lại tàn phai 
Bâng khuâng con sóng khóc ngoài trùng khơi 
Châu nương huyết kiếm tình ơi 
Xót xa lông ngỗng sóng trôi bạc màu 

 
Bây giờ lá rụng về đâu 
Trách người vụng dại quên câu cội nguồn  

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 21 tháng 11 năm 2014

Bình luận về Bài thơ "LÁ RỤNG VỀ ĐÂU"